Kent Kültürü ve Kentlilik Bilincinin Bireysel Kimlik Oluşturmadaki Rolü

Kentli olmak nedir? Kentli olmanın bireysel gelişimdeki avantajları/dezavantajları nelerdir? İnsanlar neden kentlerde yaşarlar?

Bu sorular bireyler tarafından farklı şekillerde cevaplanabilir. Kent, bireylere birçok farklı açıdan dokunur. Her bireyin kendini ait hissettiği bir ya da birden fazla çekim noktası vardır kentte. Bu noktada aidiyet hissi ön plana çıkar. Kimileri kendilerini tamamen kente ve kentsel yaşama ait hisseder, mevcut kültürel kimlikleri ait oldukları kentle birlikte şekillenir. Kimileriyse kendini kente ait hissetmez, kent yalnızca ekonomik bir imkandır onlar için, uzun vadede planlar yapamazlar ona dair.

Tüm bu sorularla keşfedilmek istenen aslında kentli olma durumunun bireylerde nasıl bir bilinç hali yarattığı ve onların kimlik arayışında kentin ve kentli olmanın hangi noktada durduğudur. Bu bağlamda kentlilik bilinci erişilmesi gereken bir olgu mudur? Yoksa insanların kendi kimliklerini bulabilmeleri için bir araç mıdır? Bu metin, kentli olma durumunun birey olma yolunda nerede durduğu sorusunun cevaplarını aramayı hedeflemektedir.

_100-kelime

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s