Yaratıcı Üretimlerde Zihin ve Beden İlişkisi

Hangi sanat dalını ya da tasarım disiplinini gerçekleştiriyor olursa olsun, yaratıcı birey işini yaparken bedenini dışarıdan görüldüğünden daha yoğun kullanmaktadır.

May, Nietzsche’nin bahsettiği gibi “gövdeyle düşünmeyi”

rodin
Resim 1: Gövdeyle Düşünmek. Düşünen Adam, Auguste Rodin

(Resim 1) öğrenmenin “gövdenin adale gücüne dayanan insanı geliştirmek için değil, duyarlılığın serpilmesi için kullanılması”, “gövdeyle dinlenebilme yeteneğinin geliştirilmesi” ile olacağını söyler. (2013, s:44)

Murakami de buna paralel olarak, roman yazmaya dair bildiği birçok şeyi sabahın erken saatlerinde koşarak öğrendiğini söyler: “Doğal bir biçimde, fiziksel olarak ve gerçekten test ederek. Ne ölçüde, nereye kadar kendimi zorlayabilirim? Nereden sonra dinlenmek gerekir? Nereye kadar anlamlıdır, nereden sonra değildir?”(2013, s:82,83)

Yaratıcı üretim süreçlerinin zihinde başlayıp zihinde bitemeyeceği, oluşturulan kuramın fiziksel dünyaya beden aracılığıyla taşınabileceği kabulünden hareketle yaratıcı süreçler içinde bedenin işlevinin hangi yollarla geliştirilebileceği sorusu bu dönem çalışmasının odağı olacaktır. Buna paralel olarak yaratıcı üretimlerde zihin-beden ilişkisinin mekanik yapısı, bu ilişkiyi etkileyen eğer varsa psikolojik ve toplumsal etkenlerin araştırılması hedeflenmektedir.

May, R. (2013) Yaratma Cesareti, Alper Oysal (çev.) Metis Yayınları, İstanbul

Murakami, H. (2013) Koşmasaydım Yazamazdım, Hüseyin Can Erkin (çev.) Doğan Egmont Yayıncılık, İstanbul

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s