dijital oyun tasarımında mimari kurgu

Global ölçekte çok sayıda kullanıcıya ulaşmış olan dijital oyunların günümüz teknolojisinin de kaydettiği gelişmelerle birlikte, ortaya konulan ürünler amacının ötesine geçen sanal dünyalara dönüşmüştür. İnsan yaşantısının temel parçası olan mekan kavramının ele alındığı oyunlarda mimari büyük rol oynayan bir disiplindir. Dijital oyunlardaki mekanların mimari kurgusunda mimarlık disiplininden yararlanıldığı gibi günümüz mimarisi de mimari tasarım elemanlarını ve prensiplerini içinde barındıran bilgisayar oyunlarından ve koşullarından yararlanabilmektedir.

Bu araştırma, dijital oyun tasarımında  mimari tasarım ilkelerinin ne şekilde kullanıldığı ve bu disiplinin mimarlık disiplininden nasıl yararlandığı sorularını içermektedir. İki disiplin arasındaki ilişkiyi kurarken mimarinin oyun tasarımındaki ana fonksiyonları, yardımcı fonksiyonları, oyun elemanları, mimari elemanlar, tasarım ilkeleri ve mekansal düzenleme araçları incelenecektir.

 

Baskı

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s